Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Θεατρικές παραστάσεις σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα]», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 2