Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Μύλος», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 2