Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Φωτογραφική Λέσχη Όψεις», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 2