Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Προσκήνιο. Ο Βασιλεύς απέθανε! Ζήτω ο Βασιλεύς!», Κουίντα, τχ. 26 (Μάρτιος 1998), σ. 1