Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Ανοίγοντας την αυλαία. Πίνακες ζωής», Κουίντα, τχ. 25 (Φεβρουάριος 1998), σ. 5