Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Αναλογείο. Δημήτρη Τσατσούλη, Σημειολογικές προσεγγίσεις του θεατρικού φαινομένου, εκδ. Δελφίνι, Αθήνα 1997», Κουίντα, τχ. 24 (Ιανουάριος 1998), σ. 10