Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Το Χοροθέατρο Εντροπία στο Βαφοπούλειο», Κουίντα, τχ. 24 (Ιανουάριος 1998), σ. 5