Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Πούπουλο», Κουίντα, τχ. 24 (Ιανουάριος 1998), σ. 2