Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Τα βραδινά του φιλολόγου», Κουίντα, τχ. 24 (Ιανουάριος 1998), σ. 2