Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Προσκήνιο. Η Αθήνα του Θεάτρου», Κουίντα, τχ. 24 (Ιανουάριος 1998), σ. 1