Είστε εδώ

«Κέντρο πληροφοριών τύπου», Κουίντα, τχ. 23 (Δεκέμβριος 1997), σ. 9