Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Λούλας Αναγνωστάκη: Η παρέλαση», Κουίντα, τχ. 23 (Δεκέμβριος 1997), σ. 8