Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα: Πούπουλο», Κουίντα, τχ. 23 (Δεκέμβριος 1997), σ. 2