Είστε εδώ

Λαμπρέλλης Δημήτρης, «Εφημερεύων πλατωνισμός. [Ο φόβος είναι η ελπίς]», Κουίντα, τχ. 23 (Δεκέμβριος 1997), σ. 1