Είστε εδώ

«2 χρόνια Κουίντα», Κουίντα, τχ. 23 (Δεκέμβριος 1997), σ. 1