Είστε εδώ

«Κέντρο πληροφοριών τύπου», Κουίντα, τχ. 22 (Νοέμβριος 1997), σ. 9