Είστε εδώ

Βερβεροπούλου Ζωή, «Ανοίγοντας την αυλαία. Γκαουντεάμους (Θέατρο Μάλι)», Κουίντα, τχ. 22 (Νοέμβριος 1997), σ. 7