Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Ιστορία και Θέατρο: Σχέσεις αντιπαλότητας (Θέατρο Μπουλάντρα)», Κουίντα, τχ. 22 (Νοέμβριος 1997), σ. 6