Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Ιντερμέδιο. Η συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη. Μια εμπειρία με προεκτάσεις», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 11