Είστε εδώ

«[Σχολή χορού Μαργαρίτα Μάντακα]», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 8