Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Χορογραφώντας το ερωτικό πάθος», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 5