Είστε εδώ

Nietzsche Friedrich, «Εφημερεύουσα σκέψη. [Ο ήρωας είναι πάντα χαρούμενος]», Κουίντα, τχ. 21 (Οκτώβριος 1997), σ. 1