Είστε εδώ

«Κέντρο πληροφοριών τύπου», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 9