Είστε εδώ

Τσόκου Γιάννα, «Το σχήμα της παράστασης έμεινε κενό», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 5