Είστε εδώ

Σβαλίγκου Χάρη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Το παιχνίδι της μεταμφίεσης», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 4