Είστε εδώ

«Κέντρο μπαλλέτου Άσπα Φούτση», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 1