Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Προσκήνιο. Τι τους θέλουμε;», Κουίντα, τχ. 20 (Σεπτέμβριος 1997), σ. 1