Είστε εδώ

Δανελάτος Παύλος, «Το θέατρο στο δίκτυο. Βραβεία Τόνυ. Ένας μεγάλος θεσμός», Κουίντα, τχ. 19 (Αύγουστος 1997), σ. 7