Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Όταν το θέαμα σέβεται το λόγο», Κουίντα, τχ. 19 (Αύγουστος 1997), σ. 4