Είστε εδώ

«Κέντρο μπαλλέτου Άσπα Φούτση», Κουίντα, τχ. 19 (Αύγουστος 1997), σ. 1