Είστε εδώ

«Το καλοκαιρινό θέατρο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας», Κουίντα, τχ. 18 (Ιούνιος 1997), σ. 12