Είστε εδώ

Βάης Πέτρος, «Ανοίγοντας την αυλαία. Και ο χρόνος των ανθρώπων ήταν Νύχτα», Κουίντα, τχ. 18 (Ιούνιος 1997), σ. 9