Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Όταν το συνεχές φως καταλύει τις φωτοσκιάσεις…», Κουίντα, τχ. 18 (Ιούνιος 1997), σ. 4