Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Αφιέρωμα στον Guy Foissy. Σύγχρονη γαλλική δραματουργία», Κουίντα, τχ. 17 (Μάιος 1997), σ. 8