Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Θεατρική Άνοιξη. Ο Νώε και το τελευταίο χαχούνι της γης», Κουίντα, τχ. 17 (Μάιος 1997), σ. 4