Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ανοίγοντας την αυλαία. Χριστός Πάσχων», Κουίντα, τχ. 17 (Μάιος 1997), σ. 3