Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Vassiliki», Κουίντα, τχ. 17 (Μάιος 1997), σ. 2