Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Καπιαμέντα. Ιανός», Κουίντα, τχ. 17 (Μάιος 1997), σ. 2