Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Ιντερμέδιο. Το αυθεντικό στην λογοτεχνία και την μουσική», Κουίντα, τχ. 16 (Απρίλιος 1997), σ. 11