Είστε εδώ

Βάης Πέτρος, «Ανοίγοντας την αυλαία. Βιζυηνός μετέωρος», Κουίντα, τχ. 16 (Απρίλιος 1997), σ. 10