Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Συνορεύω· μέσα μου τελειώνουν οι άνθρωποι», Κουίντα, τχ. 15 (Μάρτιος 1997), σ. 3