Είστε εδώ

Εξάρχου Καλλιόπη, «Προσκήνιο. Θεατρικότητα της ποίησης…», Κουίντα, τχ. 15 (Μάρτιος 1997), σ. 1