Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Αθηναϊκή σκηνή. Ντανταϊσμός, αναρχισμός… και Γερμανικός Ιδεαλισμός», Κουίντα, τχ. 14 (Ιανουάριος 1997), σ. 8b, 8c