Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Ανοίγοντας την αυλαία. Ομφάλιος λώρος;», Κουίντα, τχ. 14 (Ιανουάριος 1997), σ. 3