Είστε εδώ

Φελοπούλου Σοφία, «Αθήνα 1996-'97. Σφαγή με κέφι», Κουίντα, τχ. 13 (Ιανουάριος 1997), σ. 8d