Είστε εδώ

Πατσαλίδης Σάββας, «Αθήνα 1996-'97. Θεατρικά εν συντομία», Κουίντα, τχ. 13 (Ιανουάριος 1997), σ. 8b,8c