Είστε εδώ

Πισσαλίδης Βύρων, «Μουσική σκηνή. [Κώστας Βόμβολος, Το δωμάτιο των κοριτσιών]», Κουίντα, τχ. 13 (Ιανουάριος 1997), σ. 7