Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Η Θεσσαλονίκη των Συγγραφέων από τον Ιανό», Κουίντα, τχ. 13 (Ιανουάριος 1997), σ. 6