Είστε εδώ

Μερκενίδου Ελένη, «Προσκήνιο. Λεωφόρε, λεωφόρε Ηροτίμη…», Κουίντα, τχ. 13 (Ιανουάριος 1997), σ. 1