Είστε εδώ

Σολομός Αλέξης, «Αφιέρωμα. Πόσο μαύρος ήταν ο Οθέλλος;», Κουίντα, τχ. 9 (Σεπτέμβριος 1996), σ. 8c